Bisamråttan

Bisamråttan

En kort promenad runt Finnåviken i kvällsskymningen. Det blåser en bitande kall vind. Rätt lite fåglar hörs, det är tystare än vanligt - det verkar som om hela skrattmåskolonin skulle ha försvunnit! Vanligtvis är här en jämn ljudmatta av skrattmåsarnas skrin. Kanske har de dragit tillbaka söderut till varmare områden i väntan på våren?

Läs mer