Invasion av Gammaflyn

Invasion av Gammaflyn

Under sommaren anlände en en enorm mängd Gammaflyn (Autographa gamma) till Finland. Mängden var så stor att flyna tidvis kunde ses på meteorologens regnradar. Den har i år ställvis förorsakat stora skador på odlingar av rybs och olika ärt- och kålväxter.

 

Gammaflyet har fått sitt namn efter en silvervit teckning som liknar den grekiska bokstaven gamma på framvingarana. Gammaflyet finns årligen i mindre mängd också i Finland, men vissa år när väderleken är tjänlig kan den vandra in i så här stora mängder. Liknande massförekomster har rapporterats två gånger tidigare, på 1920- och 1940-talen.

 

 

20140712 CF 1275

Authors

Bloggens författare