Den vackraste skogen

Den vackraste skogen

BioFoto Finland anordnade i år sin höstträff i Seitseminens nationalpark i Ylöjärvi i månadsskiftet september/oktober. I södra delen av nationalparken finns ett urskogsområde - orörd, ursprunglig skog så som skogen ser ut när den är som allra vackrast! Gles och öppen, med gamla tallar, granar och aspar, marken täckt av mjuk, böljande mossa som täcker kullfallna, multnande trädstammar. Rikligt med bär och svamp och en stillsam, trolsk stämning.De äldsta tallarna här är över 400 år gamla!

Den här urskogen är en av de få riktiga urskogar som finns kvar i Finland. Här finns rikligt med boplatser för fåglar, insekter och andra organismer som är beroende av gammal skog. Arter som är på utdöende eftersom det inte finns stora, enhetliga gamla skogsområden kvar i vårt land. Största delen av den här nationalparken består av gammelskog - skog som tidigare har brukats, men som nu har fått bli "överårig", över de 70 år som anses vara gränsen för en "fullvuxen" skog. Vacker också den, liksom de småsjöar och myrar som finns på området.

Om du aldrig har sett en riktig urskog, så är den här värd ett besök! Det är synd att man måste åka flere hundra kilometer för att få se så här orörd natur!

 

IMG 6705

Lunglav (Lobaria pulmonaria) är beroende av gamla träd. Den klarar sig inte i yngre skog. Här växer den på en gammal asp.

 

IMG 6628

En mycket gammal tallstam med sina knotiga grenar.

 

IMG 6784

Har man tur så kan man på natten få uppleva en klar och fin stjärnhimmel, norrsken, höra ugglor ropa och rådjur skälla.

 

 

Authors

Bloggens författare